COROVUM ADVISEERT

Corovum Advies adviseert haar opdrachtgevers bij de realisatie van projecten op het gebied van civiele techniek en ruimtelijke ordening.

Hierbij treden we op namens de opdrachtgever of bieden we ondersteuning vanuit de rol als adviseur. Corovum Advies heeft ervaring met het ondersteunen van een breed scala aan opdrachten en verschillende type opdrachtgevers in diverse fases van een project.

Onze adviseurs proberen u zoveel mogelijk te ontzorgen en nemen u zoveel als wenselijk het werk uit handen.

INGENIEURSBUREAUS

Vanuit onze ingenieursafdeling zijn onze projectleiders, werkvoorbereiders en tekenaars inzetbaar als tijdelijke kracht bij ingenieursbureaus. Doordat onze mensen gewend zijn om voor meerdere opdrachtgevers tegelijk te werken, zijn zij gewend zich snel aan te passen aan de omgeving. Wij bieden hiermee flexibele en slagvaardige ondersteuning in de vorm van gemotiveerd en zelfstandig personeel en ondersteunen u bij het opleveren van kwalitatief hoogwaardige producten.

OVERHEDEN

Onze adviseurs hebben een ruime ervaring met het begeleiden van uiteenlopende projecten bij lokale overheden, zoals gemeentes, waterschappen en provincies. Projecten in de openbare ruimte zijn vaak complex, waarbij elke keuze blijvende gevolgen heeft.

Door vanaf de initiatieffase bij een project betrokken te zijn, adviseren wij u bij het maken van strategische keuzes en de communicatie met de omgeving en het bestuur. Corovum Advies zal in alle fasen meedenken in de financiële dekking van het project, en heeft een rijke ervaring met subsidie verwerving.

Bij een project verzorgen we de afstemming met de verschillende vakdisciplines, assisteren wij u met de communicatie met de omgeving en leveren we maatwerk. Vanaf de initiatieffase zetten we de eerste ontwerpen op en overleggen we met de diverse interne en externe projectactoren.

Vervolgens wordt de ontwerpfase en het voorbereidende werk uitgewerkt. Voorafgaande aan de daadwerkelijke uitvoering van het werk wordt de conditionering, het functievrijmaken, begeleid. Dan volgt de uitvoering waarin wij op basis van de vraagstelling de directievoering en toezicht kunnen organiseren tot en met de overdracht naar de beherende instantie.

AANNEMERS

Met de opkomst van de geïntegreerde contracten en het gunnen op de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) is een kwalitatieve inschrijving belangrijker dan ooit.

Vanuit onze ervaring met het beoordelen van inschrijvingen bij diverse overheidsinstanties, adviseren wij aannemers bij het opstellen van inschrijvingen en bijbehorende plannen.

Hierbij is gebleken dat we op het gebied van communicatie en omgevingsmanagement echt een meerwaarde kunnen leveren. In samenwerking met onze opdrachtgever werken we aan een uitgebalanceerde inschrijving die rekening houdt met de belangrijkste omgevingsfactoren en is toegespitst op de wensen van de klant.

Copyright © COROVUM ADVIES BV 2021 - Gravin Beatrixstraat 34, 2805 PJ Gouda - KvK 24404794 - Privacy voorwaarden
BETROUWBAAR | INVENTIEF | BETROKKEN