OVER

Corovum Advies is een jong en enthousiast adviesbureau binnen de civiele techniek.

Vanuit de rol als adviseur ondersteunen wij onze opdrachtgevers bij de realisatie van projecten op het gebied van infrastructuur, civiele techniek en ruimtelijke ordening.
We treden hierbij op als projectmanager, projectleider of adviseur namens de opdrachtgever en verzorgen bovendien de benodigde ingenieursdiensten.

Hiervoor hebben wij de beschikking over een ingenieursbureau, dat nauw samenwerkt met onze adviseurs bij de klant.

Naast technische deskundigheid, heeft Corovum Advies veel ervaring met de integrale procesmatige benadering van projecten en de hierbij betrokken omgevingspartijen, zoals omwonenden en ondernemers.
Dit laatste vinden wij minstens zo belangrijk als de technische aspecten van het project. Vanuit die visie leveren wij maatwerk voor ieder project, waarbij we ons sterk maken voor uw belangen als opdrachtgever.

WERKVELD

Het werkveld van Corovum Advies bestaat uit de volgende twee pijlers:

• Projectleiders en adviseurs bij de opdrachtgever op locatie (interim-opdrachten)
• Ingenieursdiensten vanuit eigen kantoor.

Hierbij vormen de interim-opdrachten de corebusiness van Corovum Advies. Het ingenieursbureau is een versterkende aanvulling op de interim-opdrachten.

AMBITIE

De ambitie van Corovum Advies is om een gerenommeerd advies- en ingenieursbureau te zijn met een grote bekendheid door de geleverde kwaliteit.
Corovum Advies ziet voor de komende jaren kansen voor een gematigde groei. Randvoorwaarde is dat groei niet ten koste mag gaan van de kwaliteit.

KERNWAARDEN

Corovum werkt met de volgende principes:

  • Het creëren van betrokkenheid en het maximaal ontzorgen van de opdrachtgever.
  • Werken in een prettige sfeer en op basis van een goede relatie met de opdrachtgever.
  • Adviserende rol richting de opdrachtgever.
  • Aandacht voor inventiviteit en innovatie.
  • Werken aan de hand van duidelijke afspraken en middels een heldere communicatie.

ONTSTAAN

Eigenaar Johan Kraeima schreef op 1 december 2006 zijn bedrijf in onder de naam Corovum Advies BV.
Deze naam is afgeleid van zijn achternaam. De Latijnse naam voor kraai is Corvus en voor ei is dat Ovum.

In het begin was Johan een echte éénpitter. In maart 2008 kwamen de eerste 2 projectleiders in dienst. Pas eind 2011 ging het personeelsbestand groeien.
Momenteel zijn er zo’n 13 medewerkers in loondienst.
De administratie deed hij in het begin zelf, op zijn zolderkamertje, ondersteund door zijn boekhouder.
Half 2012 kwam er een secretaresse hem ondersteunen.

In 2014 was er een mijlpaal: een eigen kantoor wat we huurden op het Stationsplein in Gouda. Dat was even wennen want hiervoor deden we alles via de ‘cloud’.
Begin 2018 kwam een grote verandering: we kochten een kantoorpand waar we in april van dat jaar naartoe zijn verhuisd!

Bij het verstrijken van de jaren hebben we medewerkers zien komen en gaan.
Maar ook qua werk was er een gevarieerd (wisselend) aanbod.

In maart 2016 zijn wij voor het eerst NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.
En sinds mei 2019 voldoen we ook aan de eisen voor niveau 3 van de CO2-prestatieladder. Hier blijven we natuurlijk continue aan werken om dit zo te houden.

PERSONEEL

We hebben een klein en leuk team van projectleiders, werkvoorbereiders, tekenaars en secretaresse.
Wij zijn daarnaast altijd op zoek naar directe versterkingen en nieuwe talenten. Heb je interesse om bij ons te komen werken? Kijk dan snel hier bij vacatures!

Ook als MBO- of HBO-stagiair ben je bij ons aan het goede adres.
Sinds 1 april 2019 zijn wij gecertificeerd als erkend leerbedrijf voor het opleiden van stagiairs voor de opleiding Middenkaderfunctionaris Infra.
Kijk hiervoor op onze stage-pagina.

Als team hebben wij jaarlijks een Corovum-dag. Onlangs hebben we een XL-versie hiervan gedaan voor ons 12,5 jarig jubileum.
Via deze LinkedIn-post een korte impressie hiervan.

DUURZAAM KANTOOR

Met veel energie zijn we het certificeringstraject van de CO2-prestatieladder ingegaan.
In haar doen en laten had Corovum Advies BV veel gedaan om de reductie van CO2 in praktijk te brengen, maar was dit nog niet structureel in onze bedrijfsvoering geborgd.

Als bedrijf letten wij bijvoorbeeld op vermindering van uitstoot van zakelijk verkeer, het opwekken van zonne-energie,
vermindering van print- en papierwerk en werknemers en relaties herinneren van het milieubewustzijn.

Ons kantoor heeft het energielabel A verkregen. Sinds 2018 maken wij gebruik van zonnepanelen voor het opwekken van groene stroom.
Het kantoor betreft een energiezuinig gebouw, ten opzichte van een doorsnee kantoorgebouw levert het pand een energiebesparing op van circa 60%.

In mei 2019 hebben wij het certificaat voor de CO2-prestatieladder niveau 3 verkregen!
Lees hier alles over onze CO2-prestatieladder.

Copyright © COROVUM ADVIES BV 2021 - Gravin Beatrixstraat 34, 2805 PJ Gouda - KvK 24404794 - Privacy voorwaarden
BETROUWBAAR | INVENTIEF | BETROKKEN